EUROPART svojim digitalnim rešenjima daje odgovore na potrebe svojih klijenata

  • Digitalna ofanziva počinje u januaru
  • EUROPART postaje mobilniji i podržava klijente u svakodnevnom radu
  • Bliže klijentima preko digitalnih rešenja

14.01.2019

Digitalizacija je aktuelni izraz širom sveta.  Za vodeće distributere rezervnih delova za kamione, prikolice i autobuse u Evropi to je više od izraza. EUROPART svojim digitalnim rešenjima daje odgovore na potrebe svojih klijenata. Bilo da se radi o informaciji, organizaciji ili mobilnosti – kompanija iz Hagena sebe satra opremljenom za nacionalno i internacionalno takmičenje u 2019. godini.

"Za nas je u centru pažnje uvek klijent. A klijent postaje sve više digitalan", objašnjava Olaf Giesen, CEO firme EUROPART, motive za preobražaj. "Ako danas želim da budem blizu kupca, onda to ne mogu biti samo štampani flajeri i posete predstavnicima prodaje, onda moram biti kao preduzeće dostupan, informativan i pogodan za korisnike." Osim toga u kampanji "Strast povezuje!" povodom 70-ogodišnjeg jubileja EUROPART je pokazao koliko je važna bliskost sa klijentima na tržištu komercijalnim vozilima.

Pored klasičnih elemenata kao što su Internet stranica i bilten EUROPART se bazira na nove alate i napušta uobičajene koncepte. Uvođenje aktuelnog EWOS-a (EUROPART radioničkog online sistema) krajem 2018. bio je prvi korak davanja aktivne digitalne podrške klijentima u svakodnevnom radu. EWOS 3.0 je postao mobilan, može da se individualizuje i podržava korisnika u organizaciji njegove radionice ili njegovog preduzeća. Pored toga nudi mnoge funkcije u oblasti tehničkih podataka.

Za EUROPART u fokusu razvoja se nalazi mobilnost. Uz EUROPART aplikaciju klijent će od 2019. moći još komfornije i brže da koristi usluge. "Kada se nalazim u radionici ili van kuće u razgovoru sa klijentima, tada bi bilo idealno, kada bi u ruke uzeo tablet i mogao da istražujem ili poručim direktno na licu mesta", opisuje Giesen slučaj korisnika. "Danas čovek više ne želi da kaže: javiću se kasnije kada budem u kancelariji."

I kod klasičnih ponuda koje podstiču prodaju EUROPART konsekventno ide putem digitalizacije. Štampani flajer „Favoriten“ biće zamenjen sa „HERO Deals“. Oslanjajući se na aktuelnu reklamnu kampanju "Radionički junaci" HERO predstavlja nedeljno šest ponuda. To trostruko povećava ritam. Osim toga pomoću mobilnog digitalnog rešenja odustaje se od produkcije štampane kratkoročne reklame, da bi i tu delovali u skladu sa zaštitom životne sredine. Trajne publikacije kao što su katalozi, nisu time obuhvaćeni. Pošto se po pravilu godinama koriste u radionicama i preduzećima i u njih upisuju beleške. Te publikacije se dodatno nude preko alata iPaper-Tool na Internet stranici i nude dodatnu vrednost direktnog povezivanja sa poručivanjem.

EUROPART će konsekventno dalje ići putem uspeha na socijalnim mrežama. Fokus je pritom na facebook-u i youtube-u. Uzbudljivi video materijal, interesantni izveštaji i korisni saveti treba da oduševe pratioce. "Ove aktivnosti ne proizvode direktnu kupovinu naših klijenata kod nas", opisuje Daniel Zinn, direktor marketinga, aktivnosti socijalnih medija. "Štoviše, radi se o tome da se prezentujemo kao preduzeće i da pokažemo ko se nalazi iza EUROPART-a, a oni su iskovani od istog  materijala - od strasti."