• Otvorene nove filijale u Gradačcu i Jelahu
  • Dobra povezanost zahvaljujući povoljnoj saobraćajnoj mreži
  • Ukupno sedam filijala u cijeloj zemlji

Read more »